Enquête

Om meer inzicht te krijgen in uw tevredenheid hebben wij besloten een tevredenheidsonderzoek te houden in de vorm van een enquête over de huisartsen en de praktijk.

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen en nodigen u uit om daaraan deel te nemen.
Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en anoniem.

Klik voor een enquête over uw huisarts op de naam van uw arts.
Klik voor een enquête over de praktijk op "de Praktijk".

Wij stellen uw medewerking op prijs! 

Hoogachtend,

Dr. C.M.M van Boetzelaer-van Dijck
Dr. D. M Cannegieter
Dr. B. Nuijten
Dr. R d’Hont