Wilsverklaring

Tegenwoordig wordt er veel gesproken over gedachten en wensen rond het levenseinde, zoals euthanasie. Euthanasie is volgens de wet nog altijd strafbaar. De arts die zich houdt aan de zorgvuldigheidseisen wordt niet vervolgd.

Euthanasieverzoek

Als huisartsen vinden wij het gesprek over euthanasie erg belangrijk. Geen van de huisartsen in onze praktijk heeft principiële bezwaren tegen euthanasie. Een euthanasieverzoek van een patiënt zal een huisarts zorgvuldig afwegen. De huisarts beoordeelt de situatie van de patiënt en toetst de zorgvuldigheidscriteria uit de wet. Persoonlijke factoren en afwegingen van de huisarts kunnen ook een rol spelen bij de besluitvorming. Ook voor een arts is euthanasie een zeer ingrijpende gebeurtenis. Een patiënt heeft geen recht op euthanasie. Wel is de arts verplicht om een patiënt in contact te brengen met een andere arts als hij of zij zelf niet aan dit verzoek kan of wil voldoen.

Mocht u aan euthanasie denken, bespreek dit dan in een vroeg stadium met uw huisarts. Het is voor uw huisarts belangrijk u te volgen in uw overwegingen tijdens uw ziekteproces. Vaak beschrijven patiënten hun wensen rondom het levenseinde in een zogenaamde wilsverklaring. Het is belangrijk dat u een dergelijke verklaring met uw huisarts bespreekt. Daarna begrijpt uw arts beter wat voor u belangrijk is

Thuisarts

Op thuisarts.nl vindt u veel informatie over dit onderwerp. Ook vindt u er model wilsverklaringen en een niet-reanimeer verklaring. De Nederlandse beroepsvereniging van artsen, de KNMG, heeft een brochure uitgebracht die u kan helpen om met uw huisarts in gesprek te gaan over uw wensen en gedachten rondom het levenseinde.