Beste patiënten van onze praktijk,

Voor de certificering van onze praktijk hebben wij eens per 3 jaar een patiënttevredenheidsonderzoek nodig. Om die reden willen wij u vragen om een vragenlijst vragenlijsten in te vullen. De vragenlijst is anoniem. Het invullen neemt ongeveer 5 minuten in beslag. 

Link naar de enquête: https://forms.mijnnpa.nl/240145144865051

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet, 

Huisartsen en medewerkers praktijk De Dennenkamp Oost